bg_image
گروه تولیدی اروم چکاوک
تقدیرنامه های کسب شده توسط مجموعه

تقدیرنامه از طرف شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 018

کارآفرین برتر در بخش کشاورزی

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 016

کارآفرین برتر استان در سال 94

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 015

صادرکننده برگزیده استانی در سال 94

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 014

کسب عنوان طرح نمونه صنعتی

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 013

لوح سپاس در روز ملی گرامیداشت دامپزشکی

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 012

لوح تقدیر از طرف دامپزشکی آذربایجان غربی

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 011

کانون صنفی حسابداران آذربایجان غربی

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 010

لوح تقدیر به پاس حمایت از زندانیان نیازمند

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 009

تقدیرنامه سازمان بازرگانی استان آذربایجانغربی

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 017
گروه تولیدی اروم چکاوک
تندیس های کسب شده توسط مجموعه

تندیس جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 007

تندیس گروه تولیدی بهپرور

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 006

تندیس باشگاه فرهنگی ورزشی آینده سازان

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 005

تندیس تعاونی های برتر استان آذربایجان غربی

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 004

کاپ اخلاق مسابقات فوتسال امیدهای ایران

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 003

سازمان توسعه تجارت ایران

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 002

تندیس انجمن حمایت از زندانیان نقده

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 001
گروه تولیدی اروم چکاوک
گواهینامه های کسب شده توسط مجموعه

گواهینامه ISO22000:2005

گروه تولیدی اروم چکاوک - افتخارات و گواهینامه ها 008