بازدید دکتر معتمدیان، استاندار استان آذربایجان غربی از کشتارگاه صنعتی طیور “خوش پخت” از واحد ها و حلقه های استراتژیک “زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ اروم چکاوک” در یکشنبه های حمایت از تولید مورخه 18 تیر ماه 1402