رئیس کل دادگستری استان آذربایچان غربی به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز با هیئت همراه با حضور در کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان فارغ دان از حلقه های استراتژیک زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ اروم چکاوک از روند فعالیت این کارخانه بازدید و در جریان مسائل و مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفتند.

در این برنامه بازدید؛ دکتر عتباتی و هیئت همرات از نزدیک با فعالیت بخش های مختلف زنجیره اروم چکاوک آشنا شده و قول مساعد را برای رفع مشکلات برخی از طرح های در دست اجرا ی این زنجیره دادند.

گروه تولیدی اروم چکاوک از این اقدام ارزنده مجموعه ارزشمند و توانمند دادگستری استان آذربایجان غربی نهایت تقدیر و تشکر را دارد.