بازدید رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان غربی از کشتارگاه صنعتی طیور خوش پخت و آگاهی از مشکلات این واحد تولیدی که سه بار متوالی عنوان “تعاونی برتر ملی” را حائز گردیده است.