گروه تولیدی اروم چکاوک- تفاهم نامه همکاری های گسترده علمی و تحقیقاتی ما بین «زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ اروم چکاوک» و «مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی» امضاء گردید.

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی اروم چکاوک، در جلسه روز 27 فروردین ماه 98 که با حضور دکتر عباسعلی روانلو، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی و غیبعلی قاسمی، رئیس اتحادیه مرغداران استان آذربایجان غربی و مدیرعامل گروه تولیدی اروم چکاوک برگزار گردید، تفاهم نامه تعامل و همکاری مابین گروه تولیدی اروم چکاوک به عنوان قطب زنجیره ای تولید گوشت مرغ شمال غرب کشور و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی به منظور بهره مندی از ظرفیت ها و پتانسیل های مرکز تحقیقات و بکارگیری نتایخ پژوهش ها در واحدهای مختلف زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ اروم چکاوک امضاء گردید.