بازدید نماینده و فرماندار نقده از کشتارگاه خوش پخت
مدیرعامل اروم چکاوک به عنوان "کارآفرین برتر ملی" انتخاب شد
گروه تولیدی اروم چکاوک - 045