در سالن‌های نوین پرورش طیور، به‌منظور کاهش هزینه و افزایش بازدهی، نیاز به روش‌های مدیریتی جدید برای تهویه و انرژی است. برخی از راهکارهای موجود شامل استفاده از تجهیزات تهویه مطلوب بازده، هوشمند سازی سیستم‌های تهویه و انرژی، استفاده از منابع تجدیدپذیر مانند خورشید و باد، و کاهش تلفات انرژی در سیستم‌های تهویه و انرژی است. اگر به دنبال بهبود مدیریت تهویه و انرژی در سالن‌های پرورش طیور هستید، بهتر است کتاب زیر را مطالعه فرمایید.